Kvalitní

Hlavním cílem GREENWAY

očekávání spotřebitelů.

Snažíme se harmonicky rozvíjet podnik a posilovat jeho vedoucí pozici v Číně, Hongkongu a na mezinárodním trhu.

Abychom dosáhli tohoto cíle, zlepšujeme se v následujících oblastech:

vývoj marketingového výzkumu a reklamní práce;

aplikace pokročilých metod návrhu k vytvoření produktů světové třídy;

výroba produktů pomocí nových technologií a nejmodernějších materiálů;

rozvoj služeb

podle:

průběžná modernizace výrobních prostředků;

uplatňování klientsky orientovaného přístupu ve všech fázích činnosti;

neustálé zlepšování a zlepšování účinnosti procesů systému managementu kvality;

pokročilá úroveň školení a vzdělávání personálu pro úplnější a kvalitnější plnění zákaznických objednávek;

rozvoj systému motivace zaměstnanců.

V případě problémů s kvalitou produktu se obraťte na oddělení technické kontroly Greenway,

Teli¼¼:075529756655cn@greenwaycs.com